PSYCHOLOG LEGNICA

PSYCHOTERAPEUTA POZNAWCZO- BEHAWIORALNY

OFERUJĘ POMOC, MOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIE

CZY TY LUB KTOŚ TOBIE BLISKI POTRZEBUJE POMOCY?

Umów spotkanie
teraz również online psychoterapia online

Nazywam się Patrycja Konopka, jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym.

Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyłam 4- letnie szkolenia Psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie, atestowanej i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo- Behawioralnej (PTTPB). Posiadam certyfikat psychoterapeuty. Moją pracę poddaję stałej superwizji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i konferencjach np:

 • Warsztaty Teepy Snow - Choroby Alzheimera i inne formy demencji.
 • Międzynarodowa Konferencja Psychogeriatrii 2019r. Stan obecny.
 • Diagnoza nozologiczna autyzmu i zespołu Aspergera
 • Neuropsychologiczna diagnoza procesów otępiennych
 • Terapia reminiscencyjna
 • Terapia zachowań niepokojących - studium przypadku

Ponadto ukończyłam studia podyplomowe:

 • Przygotowanie Pedagogiczne - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.
 • Diagnoza Kliniczna i Psychoterapia - SWPS Wrocław
 • Psychologia Transportu z elementami psychodiagnostyki - SWPS Wrocław.

Ukończyłam 4-letnie studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz 4-letnią specjalizację z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Posiadam certyfikację psychoterapeuty.

Oprócz prywatnej praktyki terapeutycznej pracuję w Cuprum-Med w Lubinie na oddziale psychogeriatrycznym, psychiatrycznym rehabilitacyjnym. Współpracuję ze Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego Grono w Lubinie, Centrum Formacji Rodziny, ze Szkołą Policealną Teb Edukacja w Legnicy. Prowadzę kursy i szkolenia dla ratowników i strażaków KGHM Polska Miedź S.A." Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych. Rola wsparcia psychicznego dla poszkodowanego oraz ratownika" . Dodatkowo współpracuję z III Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej w Lubinie do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Lubinie.

W pracy kieruje się Kodeksem Etyczno- Zawodowym Psychologa. Jako psychoterapeuta dbam o Państwa poczucie bezpieczeństwa oraz komfort psychiczny. Obecnie jestem uczestnikiem kursu do uzyskania certyfikatu superwizora - dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

OFERUJĘ WIELE FORM TERAPII W PROWADZENIU KTÓRYCH NABRAŁAM DOŚWIADCZENIA W TRAKCIE KARIERY NAUKOWEJ

 • Konsultacje, poradnictwo psychologiczne

  to forma pomocy kierowana do osób przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej. Poradnictwo to także udzielenie wsparcia, praca nad motywacją np. do psychoterapii, leczenia w ośrodku specjalistycznym, mediacji.

 • Diagnoza psychologiczna

  składa się z wywiadu, bezpośredniej obserwacji, użyciu różnego rodzaju specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych. Diagnoza polega na opisie funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie, a także ustaleniu wskazówek do dalszego postępowania, w tym ewentualnie również psychoterapii lub pracy psychoedukacyjnej.

  Specjalność: - diagnoza psychologiczna- intelektu, osobowości
  - diagnoza neuropsychologiczna

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna

  (CBT) jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Charakteryzuje się ustrukturyzowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i klienta.

 • Warsztaty, szkolenia i treningi

  związane z rozwojem osobistym, zwiększeniem zakresu kompetencji, doskonaleniem umiejętności, poprawie interakcji ze środowiskiem.

  Polecam:
  - Trening umiejętności interpersonalnych
  - Asertywność
  - Radzenie sobie ze stresem
  - Zarządzanie czasem i organizacja pracy
  - Efektywna komunikacja
  - Trening relaksacyjny

W zakresie psychoterapii pomoc obejmuje przede wszystkim pracę w:

 • stanach obniżonego nastroju, rezygnacji, depresji
 • sytuacji poczucia lęku lub napadów paniki, fobii społecznej
 • trudności kontaktów indywidualnych i grupowych
 • dolegliwościach psychosomatycznych
 • przypadku doznania traumy, PTSD
 • zaburzeniach osobowości
 • kłopotach w związku i/lub w relacjach
 • trudnościach w relacjach interpersonalnych (nieśmiałość, niska samoocena)
 • problemach w sferze zawodowej
 • definiowaniu lub odnajdywaniu sensu życia
 • zaburzeniach odżywiania

Cennik

Psychoterapia poznawczo- behawioralna
180 zł (sesja 50 minut)
Poradnictwo, konsultacja psychologiczna
180 zł (sesja 50 minut)
Terapia par
230 zł (sesja 50 minut)
Wizyta domowa
od 210 zł
Diagnoza psychologiczna/neuropsychologiczna

cena i czas trwania ustalane indywidualnie w zależności od zastosowanych narzędzi
Szkolenia, warsztaty, treningi
cena do ustalenia indywidualnie
Liczba spotkań terapeutycznych oraz plan terapii jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb klienta.
Psycholog Patrycja Konopka, Legnica

Umów spotkanie

teraz również online psychoterapia online

Patrycja Konopka
psycholog, psychoterapeuta

ul. Złotoryjska 41/1
59-220 Legnica
e-mail: patrycja.konopka26011987@gmail.com
telefon: 534 543 220

Skorzystaj z centrum terapii